شاخص كل     ٦٤,٠١٥    ١٨.٩    شاخص كل تالاراصلي     ٤٧,٥٢٠    ٥٢.١    شاخص كل تالارفرعي     ١٢٣,٥١٠    -٢١٤.٦    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٦٠٠    -٠.٤    شاخص صنعت     ٥٣,٥١٩    ٩.٢    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٢٦,٣٨٠    ١٤٣.٥    واسطه گريهاي مالي     ١٢٥,٢٥١    ١٢٢.٨    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٢١ ١
ريال عربستان ٧٤١ ١
دلار آمريكا ٢,٧٨٠ ٤
پوند ٤,٢٦٧ (٣)
يورو ٣,١٠٥ (٣)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٥٤٩ (٥٠)
FTSE 100 ٦,٨٨٩ (٥١)
Nikkei ١٨,٦٨٧ (١٦٤)
S&P 500 ٢,١٠٧ (١٠)
Dow Jones ١٨,٢٠٣ (٨٥)
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player