شاخص كل     ٦٩,٥٣٨    ٤٢.٧    شاخص كل تالاراصلي     ٥١,٠٠٢    ٤٥.٤    شاخص كل تالارفرعي     ١٣٨,٢٤١    -٧.٤    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٨٤١    -٠.٨    شاخص صنعت     ٥٨,٢٩٩    ١٣.٧    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٣٤,٤٤٤    ٢٦٥.٢    واسطه گريهاي مالي     ١٣٣,٩٥٥    ٣٧٢.٤    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٢٦٢ (٤٢)
ريال عربستان ٧٢٠ ٢
دلار آمريكا ٢,٧٠٤ ٧
پوند ٤,٢٢٦ (١٣)
يورو ٣,٣٠٧ (٦١)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,١٤١ ٩٢
FTSE 100 ٦,٥٤٥ ٢١٤
Nikkei ١٧,٦٢١ ٧٨٧
S&P 500 ٢,٠٧٠ ٩٨
Dow Jones ١٧,٨٠٤ ٧٣٦
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player