شاخص كل     ٧٤,٨٠٥    ٦٥٣.٦    شاخص كل تالاراصلي     ٥٥,٤٦١    ٥٧٩.٣    شاخص كل تالارفرعي     ١٤٤,٧٩٧    ٦٤١.٩    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,١٠٨    ٢٣.٩    شاخص صنعت     ٦٢,٨١٣    ٣٦٥.٩    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٤٢,٤٦٨    ٩٥٤.٣    واسطه گريهاي مالي     ١٤٢,٦٩١    ٣,٥٧٠    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٧٨ (٩١)
ريال عربستان ٧١٢ ١
دلار آمريكا ٢,٦٧١ ١
پوند ٤,٢٦٩ (٤٠)
يورو ٣,٣٤٥ (٥٥)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,١١٣ ٧٧
FTSE 100 ٦,٥٤٦ ١٤٤
Nikkei ١٦,٤١٤ ٨٥٢
S&P 500 ٢,٠١٨ ٣٣
Dow Jones ١٧,٣٩٠ ٣٨٥
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختیار شركت ارتباطات سيار 310 ٣٤٣ ١٩٢ ١٢٧.١٥
کود شيميائی اوره لردگان(تقدم) ٢٤٣ ٢٥ ١١.٤٧
صنعتی آبگینه ٦٦٧ ٦٧ ١١.١٧
لوله و تجهیزات سدید ١,٢٨١ ٩٣ ٧.٨٣
ايران دارو(تقدم) ٥,٦١٢ ٣٩٢ ٧.٥١
سایر اشخاص بورس کالای ایران ٨,٩٥٩ ٥٦٩ ٦.٧٨
پارس آريان ١,٦٩٩ ١٠٢ ٦.٣٩
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٤,٨٠٤.٧       تغييرات :  ٦٥٣.٦