شاخص كل     ٧٩,٢١٨    ١١.٤    شاخص كل تالاراصلي     ٥٦,٤٦٦    ٢٩.٩    شاخص كل تالارفرعي     ١٦٧,٢٥٨    -٩٧.١    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,١٣٦    ١.٤    شاخص صنعت     ٦٦,٧٦٥    ٢٢.١    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٥٦,١٦١    ١٥٧.٩    واسطه گريهاي مالي     ١٤٨,٥٣٢    -١٣١.١    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٨٢٤ ٠
ريال عربستان ٨٦٣ ٠
دلار آمريكا ٣,٢٣٦ ٠
پوند ٤,٠٠٥ ٠
يورو ٣,٦٦٣ ٢٠٠
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٧,١٣٢ ٠
Nikkei ١٩,٠٩٠ ١٧,١٨١
S&P 500 ٢,٢٦٦ ٠
Dow Jones ١٩,٧٤٥ ١٧,٧٧١
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
سرمايه گذاري توكا(تقدم) ٢٤٧ ١٥٧ ١٧٤.٤٤
صنعتی دریایی ایران ٣,٠٢٢ ٤٧٢ ١٨.٥١
شیشه قزوین ٩٨٢ ٩٦ ١٠.٨٤
لوله و تجهیزات سدید ١,٨٤٠ ١٤٠ ٨.٢٤
کیسون ١,٩٦٥ ١٣٧ ٧.٤٩
بيمه تجارت نو (50% پرداخت شده) ٦٧١ ٣٧ ٥.٨٤
توسعه آذربايجان ٣,٠٤١ ١٥٢ ٥.٢٦
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٩,٢١٨       تغييرات :  ١١.٤