شاخص كل     ٧٣,٥٤٨    ١,٢٦٧.٣    شاخص كل تالاراصلي     ٥٤,١٦٤    ٩٨٥    شاخص كل تالارفرعي     ١٤٤,٧٧٠    ٢,١٥٦    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٥٩    ٥١.٨    شاخص صنعت     ٦٢,٣٦٥    ١,٠٤٢.٢    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٣٩,٦١٥    ١,٥٦١    واسطه گريهاي مالي     ١٣٢,٣٧٠    ٢,٧٠٦.٧    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٨٦ (١٠)
ريال عربستان ٧١١ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٦٩ ١
پوند ٤,٢٩٩ ٤
يورو ٣,٤٠٣ (٢)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٢,٩٦٢ ٠
FTSE 100 ٦,٣١٠ ٠
Nikkei ١٥,٠٤٥ ٥١٢
S&P 500 ١,٨٨٦ ٠
Dow Jones ١٦,٣٨٠ ٠
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
تولیدی پلاستیران ٥٥٨ ٢٣٩ ٧٤.٩٢
کود شيميائی اوره لردگان(تقدم) ٣١٢ ١٠٧ ٥٢.٢
کشتیرانی دریا بندر ٣,١٦٨ ١,٠٠٠ ٤٦.١٣
توسعه و عمران کرمان ٦,٧٥٨ ١,٩٠٤ ٣٩.٢٣
اعتماد گستر ١,١٠٠ ٢٥٠ ٢٩.٤١
کارتن مشهد ٢,٣٠٠ ٣٠٠ ١٥
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ١,٩٣١ ٢٤٩ ١٤.٨
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٣,٥٤٨.٣       تغييرات :  ١,٢٦٧.٣