شاخص كل     ٧٦,٤٨٢    -٢٠٨.٣    شاخص كل تالاراصلي     ٥٣,٥٥٩    -١٤٠.٣    شاخص كل تالارفرعي     ١٦٧,٠٠٦    -٤٨٦.٧    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٦٠    -٨.٧    شاخص صنعت     ٦٣,٧٨٨    -١٢٩.٥    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٤٢,٣٤٩    -٣٨٩.٤    واسطه گريهاي مالي     ١٥١,٩٨٠    -٩٠٧.٣    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٠٧٨ ٠
FTSE 100 ٦,٢٥١ ٠
Nikkei ١٦,٨٦٠ ٠
S&P 500 ٢,٠٩٧ ٠
Dow Jones ١٧,٨٤٩ ٠
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کود شيميائی اوره لردگان(تقدم) ٥٠ ٣ ٦.٣٨
پگاه اصفهان ٨,٣٠٨ ٤١٥ ٥.٢٦
دكترعبيدي ٩,١٥٠ ٤٥٦ ٥.٢٤
نورد قطعات ٣,٨١٣ ١٩٠ ٥.٢٤
قند نقش جهان ٦,١٧٦ ٣٠٣ ٥.١٦
ماشين سازي نيرومحركه ٢,٦٣٧ ١٢٩ ٥.١٤
توسعه آذربايجان ٣,٠٣١ ١٤٨ ٥.١٣
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٦,٤٨٢.٣       تغييرات :  (٢٠٨.٣)