شاخص كل     ٧٧,٣٠٠    ١٥٧.٢    شاخص كل تالاراصلي     ٥٣,٨٣٧    ١٥١    شاخص كل تالارفرعي     ١٧٠,٥٤٩    ١٠٣.٧    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٥٣    ٦.٦    شاخص صنعت     ٦٤,٣٦٨    ١٦٥.١    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٤٢,٣٩٨    ١٢٣.٤    واسطه گريهاي مالي     ١٥٤,٨٨٣    -١١٢.٩    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٣,١٢٧ ٧
ريال عربستان ٨٣٧ ٠
دلار آمريكا ٣,١٤٦ ٤
پوند ٤,٠٨٩ ١١
يورو ٣,٥٢٦ (٧)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٧٧١ (٩١)
Nikkei ١٦,٤٢٩ (١٧٢)
S&P 500 ٢,١٤٩ (٣)
Dow Jones ١٨,١١٥ (٢)
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player