شاخص كل     ٧٤,٠٧٦    -٦٦٤.٨    شاخص كل تالاراصلي     ٥٤,٧٧٢    -٥٧٢    شاخص كل تالارفرعي     ١٤٤,٣٦٧    -٧٧٠.٣    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٢٨    -٢٩.٨    شاخص صنعت     ٦١,٧٦٦    -٣٥٦.٢    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٣٩,٧٢٢    -٧٤٠.٥    واسطه گريهاي مالي     ١٤٧,١٣٠    -٣,٩٣٣.٦    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٢٧٥ ١
ريال عربستان ٧١٤ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٨١ ٠
پوند ٤,٢٠٨ ٥
يورو ٣,٣٤٤ ١٣
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٢٢٦ ١٥
FTSE 100 ٦,٧٣١ ٢
Nikkei ١٧,٤٠٧ (١)
S&P 500 ٢,٠٦٧ (٢)
Dow Jones ١٧,٨١٤ (٣)
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player