شاخص كل     ٨٠,٠٨١    ١٧.٥    شاخص كل تالاراصلي     ٥٦,٨٢٥    ٨٠.٥    شاخص كل تالارفرعي     ١٧٠,٥٤٧    -٣٥٠.٣    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,١٤٦    -٢.٩    شاخص صنعت     ٦٧,٤١٥    ٢٥.٦    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٥٤,٠٣٨    ٥٧٩.٦    واسطه گريهاي مالي     ١٥١,١٦٤    -١١٤.٥    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٨٢٨ ٢
ريال عربستان ٨٥٦ ١
دلار آمريكا ٣,٢١٢ ٤
پوند ٤,٠٧٦ (٧)
يورو ٣,٣٨٧ (٣٦)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٦٩٩ (٤٠)
Nikkei ١٨,٢٤٥ (٩٥)
S&P 500 ٢,١٨٦ (٦)
Dow Jones ١٩,١٣١ (٢٧)
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
سيمان قاين ٢٨,٨٠٠ ٩,٧٤٠ ٥١.١
کود شيميائی اوره لردگان ١,٠٤٩ ١٠٠ ١٠.٥٤
آتيه دماوند(تقدم) ٩٧٥ ٩٠ ١٠.١٧
عمران فارس(تقدم) ٩٦٢ ٨٨ ١٠.٠٧
سرمايه گذاري اعتبار ايران(تقدم) ٣٣٠ ٢٦ ٨.٥٥
آلومتک ٧٥٠ ٥٨ ٨.٣٨
عمران قزوین ٣,١٠٧ ٢١١ ٧.٢٩
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٨٠,٠٨١.٢       تغييرات :  ١٧.٥