شاخص كل     ٧٩,٥٩٧    ١٧١    شاخص كل تالاراصلي     ٥٥,٠٧٨    ٧.٨    شاخص كل تالارفرعي     ١٧٧,٣٠٦    ٩٩٥.٩    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٦٩    -٠.٨    شاخص صنعت     ٦٨,٤٣٠    ١٣٥.١    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٥٨,٩٠٢    ٣١٥.١    واسطه گريهاي مالي     ١٣١,٩٢٢    ٤٣٩.١    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٩١٦ (٣٠)
ريال عربستان ٨٦٤ (١)
دلار آمريكا ٣,٢٤٣ ٠
پوند ٤,١٦٤ ١٣
يورو ٣,٥٤٨ ٣٢
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٥٨٣ ١٤٣
FTSE 100 ٧,٢١٩ ١٢٢
Nikkei ١٩,٢٣١ ٣٦١
S&P 500 ٢,٣٨٥ ١٩
Dow Jones ٢٠,٩٥٥ ٣١٤
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي ١,٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦
شهد ٦,٢٦٦ ٧١١ ١٢.٨
دكترعبيدي ١٧,٠٠٠ ١,٦٤٧ ١٠.٧٣
احیا صنایع خراسان ٢,٣٠١ ٢١٩ ١٠.٥٢
کشتیرانی دریا بندر ٥,٢٣٢ ٤٨٧ ١٠.٢٦
فارسيت درود ٥٢٧ ٤٩ ١٠.٢٥
تولیدی پلاستیران ١,٨٧٠ ١٧٣ ١٠.١٩
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٩,٥٩٦.٩       تغييرات :  ١٧١