شاخص كل     ٧٨,٦٦٥    ١٢.٦    شاخص كل تالاراصلي     ٥٤,٢٠٢    ٤١.٧    شاخص كل تالارفرعي     ١٧٦,٥٦٨    -١٥٩.٩    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٥٦    -١.١    شاخص صنعت     ٦٧,٦٥٨    ١٢.٤    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٦٤,٠٨٦    -١٢٩.٧    واسطه گريهاي مالي     ١٣٠,٠٧٢    -٠.٦    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٩١٩ ٠
ريال عربستان ٨٦٦ ٠
دلار آمريكا ٣,٢٤٩ ٠
پوند ٤,١٣١ ٠
يورو ٣,٦٣٥ ٠
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٥٤٣ ٠
FTSE 100 ٧,٤٢٤ ٥٤
Nikkei ٢٠,١٣٢ ٤٢
S&P 500 ٢,٤٣٨ ٣
Dow Jones ٢١,٣٩٤ ٥٥
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيار ف. مخابرات ايران9612 ١٥٤ ٩١ ١٤٤.٤٤
فولاد افزا سپاهان(تقدم) ٢,٨٠٠ ٦٥٠ ٣٠.٢٣
معدني دماوند ١٤,٧٨٧ ١,٨١٦ ١٤
ارس صبا ٣,٦٠٥ ٣٢٩ ١٠.٠٤
ساختمانی نام آوران ١,٤٧٣ ١٣٤ ١٠.٠١
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان ٤,٥٣٢ ٤١٢ ١٠
فروشگاه رفاه ١٠,٦٣٨ ٩٦٧ ١٠
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٨,٦٦٥.٣       تغييرات :  ١٢.٦