شاخص كل     ٧٨,٠٨٢    ١١٧.٥    شاخص كل تالاراصلي     ٥٥,٠٠٦    -٢٤.٨    شاخص كل تالارفرعي     ١٦٨,٥٩٦    ٨٨٥.٨    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,١٠٨    ٥.٨    شاخص صنعت     ٦٤,٩٣٢    ٨٧.٢    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٤٤,٢٣٤    -٢٣٧.٥    واسطه گريهاي مالي     ١٥٧,٥٥٣    ٣٧٧.٩    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٣,١٠٢ ١
ريال عربستان ٨٣٠ ١
دلار آمريكا ٣,١١٢ ٣
پوند ٤,١٠٤ ١٩
يورو ٣,٥١٧ (٧)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٨٤٨ ٥
Nikkei ١٦,٥٨٢ ٣٧
S&P 500 ٢,١٨٤ ٣
Dow Jones ١٨,٥١٣ (٦)
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
بانك خاورميانه ٢,٨٤٥ ١٤٥ ٥.٣٧
فراورده هاي تزريقي ١٤,٠٣٢ ٧٠١ ٥.٢٦
دكترعبيدي ٩,٩٧٠ ٤٩٨ ٥.٢٦
دارو رازك ٢٠,٥٤١ ١,٠٢٦ ٥.٢٦
پارس سوييچ ٧,٣٩٧ ٣٦٩ ٥.٢٥
سپنتا ١٦,٠٩٨ ٧٩٩ ٥.٢٢
فولاد خراسان ٤,٠٣٤ ٢٠٠ ٥.٢٢
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٨,٠٨١.٥       تغييرات :  ١١٧.٥