شاخص كل     ٧٧,٥٧٥    -٢٨٨.٨    شاخص كل تالاراصلي     ٥٥,٠٢٢    -١٩٢.١    شاخص كل تالارفرعي     ١٦٥,٣٣١    -٦٨٧    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٥٧    -١٢.٤    شاخص صنعت     ٦٦,٤٢٩    -٢٤٧.٧    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٥٩,١٢٧    -٢٣٢.٢    واسطه گريهاي مالي     ١٣٢,٠١٣    -٤٨٨.٨    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٨٩٤ ٥
ريال عربستان ٨٦٤ ٠
دلار آمريكا ٣,٢٤٠ ٠
پوند ٤,٠٣٨ ٠
يورو ٣,٤٢٢ ٠
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٣٠٤ ٠
FTSE 100 ٧,٢٣٧ ٠
Nikkei ١٩,٠٩٠ ٠
S&P 500 ٢,٣٦٥ ٠
Dow Jones ٢٠,٧٨٧ ٠
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
لوله و ماشين ٦,١٠٥ ٨١٦ ١٥.٤٣
شيميايي رنگين ١,٢٦٥ ١٤٥ ١٢.٩٥
سيمان خوزستان ٣,٠٠٠ ٣٣٨ ١٢.٧
دارو ابوريحان ٨,٠٠٠ ٨١٧ ١١.٣٧
بیمه سامان ١,٩٣٧ ١٨٥ ١٠.٥٦
سينا دارو(تقدم) ١٦,٧٢٤ ١,٥٨١ ١٠.٤٤
پتروشیمی زنجان ١,٣٠٦ ٨٣ ٦.٧٩
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٧,٥٧٤.٧       تغييرات :  (٢٨٨.٨)