شاخص كل     ٧٢,٢٣٢    -١٠٧.٤    شاخص كل تالاراصلي     ٥٣,١٤٥    -١٠٩.٢    شاخص كل تالارفرعي     ١٤٢,٥٢٧    -٢٥    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٣٠    -٦.٨    شاخص صنعت     ٦١,١٥٨    -١٠٠.٧    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٣٨,٦٩٨    ١٤٧.٧    واسطه گريهاي مالي     ١٣١,٢٠٥    -٦٧.٧    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٥٤٠ (١٥)
ريال عربستان ٧٠٩ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٦١ ٠
پوند ٤,٤١٣ (٤)
يورو ٣,٤٩٢ ٠
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,١٧٥ ٣
FTSE 100 ٦,٨٢٥ ٦
Nikkei ١٥,٦٧٧ ٢٠٩
S&P 500 ٢,٠٠٣ ٠
Dow Jones ١٧,٠٩٨ ٠
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
خاك چيني(تقدم) ٩,٩٢٢ ٨,١٦٠ ٤٦٣.١١
اختیار بانك ملت 310 ٥٨ ١٣ ٢٨.٨٩
پست بانك ايران ١,٣٨٩ ٣٠٦ ٢٨.٢٥
صنعتی آبگینه ٦٥٦ ١٠٩ ١٩.٩٣
اختیار ملی مس 310 ١٤٣ ١٧ ١٣.٤٩
اختیار مخابرات 310 ١٩١ ١٧ ٩.٧٧
ايران تاير(تقدم) ٣,٤٣٢ ٢٥٨ ٨.١٣
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٢,٢٣٢.٤       تغييرات :  (١٠٧.٤)