شاخص كل     ٧١,٦٦٤    -١١.٢    شاخص كل تالاراصلي     ٥٢,٥٥٣    -٣٨.٢    شاخص كل تالارفرعي     ١٤٢,٤٩٢    ١٦٩.٥    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٩٩٦    -٢.٢    شاخص صنعت     ٦٠,٨٥٤        شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٣٨,١٥٧    -٣٧٤.٩    واسطه گريهاي مالي     ١٢٧,٨٤٣    -٦٤.٦    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٣٩ ٢
ريال عربستان ٧١١ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٦٦ ٠
پوند ٤,٣٣٧ ٩
يورو ٣,٣٨٥ ٥
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٦٤٦ (٣)
Nikkei ١٦,١١٦ (١٦٢)
Hang Seng ٢٢,٩٥٠ ١,٠٨٨
S&P 500 ١,٩٧٧ (٥)
NASDAQ ٤,٥٠٥ ٤٣٤
Dow Jones ١٧,٠٧١ (٤٢)
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
كمباين ايران ٧٩٧ ٢٦٠ ٤٨.٤٢
سایر بورس انرژی ٧,٠١٧ ١,٢٢٧ ٢١.١٩
صنعتي مينو ١٧,٩٢٩ ١,٣٦٩ ٨.٢٧
نيرو محركه(تقدم) ١,٠٣١ ٧٧ ٨.٠٧
فولاد خراسان(تقدم) ٥,٣٥٦ ٤٠٠ ٨.٠٧
صنعتی بهپاک ٢,٧٩٩ ١٩٦ ٧.٥٣
بانک پاسارگاد(تقدم) ٤٩٩ ٣٤ ٧.٣١
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧١,٦٦٤       تغييرات :  (١١.٢)