شاخص كل     ٧٥,٧٨٤    ١,٢١٤.٤    شاخص كل تالاراصلي     ٥٢,٨٣٢    ٩٩٩.٩    شاخص كل تالارفرعي     ١٦٦,٩٧٦    ١,٧٩٣.٥    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٥٣    ٥١.٩    شاخص صنعت     ٦٢,٦٠٩    ٧٩٨.٤    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٣٩,٩٢٤    ١,٤١٥.٥    واسطه گريهاي مالي     ١٥٨,١٣٧    ٥,٠٩٩    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٥٧٤ (٨)
ريال عربستان ٨٠٤ ٠
دلار آمريكا ٣,٠١٨ ٠
پوند ٤,٣٧٨ ٢
يورو ٣,٣٥٩ (٨)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٢,٨٧٩ ٠
FTSE 100 ٥,٨٤٨ ٥٥
Nikkei ١٦,٩٠٩ ٣٤٩
S&P 500 ١,٨٨٣ ٨
Dow Jones ١٦,١٨٨ ٥٧
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
سرمايه گذاري بوعلي(تقدم) ٣١٠ ٢٤٧ ٣٩٢.٠٦
نساجي بروجرد ٤,٥٧٥ ١,٠٩٨ ٣١.٥٨
صنعتی دریایی ایران ٢,٤٧٣ ٥٤٥ ٢٨.٢٧
کارخانجات مخابراتی ایران ٧٠٦ ١١٣ ١٩.٠٦
ساختمان اصفهان ٧٠٠ ٩٧ ١٦.٠٩
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ٧٤٣ ٩٨ ١٥.١٩
سيمان باقران ٦٨٨ ٧٦ ١٢.٤٢
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٥,٧٨٣.٨       تغييرات :  ١,٢١٤.٤