شاخص كل     ٦٦,٠٢٠    ٢٣٩.٨    شاخص كل تالاراصلي     ٤٧,٦٦١    ١٧٥.٣    شاخص كل تالارفرعي     ١٣٦,٠٥٥    ٤٨٠.٦    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٧١٤    ٨.١    شاخص صنعت     ٥٣,٧٤٧    ١٩٥.٢    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٢٤,٨٨٧    ٣٣٣.٧    واسطه گريهاي مالي     ١٤٧,٦٤٢    ٥٣٦.٩    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٠٩ ١٦
ريال عربستان ٧٨٤ ١
دلار آمريكا ٢,٩٤٤ ٥
پوند ٤,٥٨٠ ٢
يورو ٣,٢٤٣ (٢٣)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٤٤١ ٠
FTSE 100 ٦,٥٨٥ ٠
Nikkei ٢٠,١٧٥ (٣٦٤)
S&P 500 ٢,٠٧٦ ٠
Dow Jones ١٧,٧٣٠ ٠
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
سرمایه گذاری مسکن تهران(تقدم) ٨٥٩ ٥١٤ ١٤٨.٩٩
آهن و فولاد میلاد ٨٦٢ ١٤١ ١٩.٥٦
گسترش صنایع پیام ١,٠٧٥ ١٧٢ ١٩.٠٥
لوله و تجهیزات سدید ١,٧٦١ ١٩٨ ١٢.٦٧
شرکت صنعتی مینو ٩,٣٣١ ٩٦٩ ١١.٥٩
پارس خزر ٦,٠٦٥ ٥٦٧ ١٠.٣١
ايران ارقام(تقدم) ١,١٥٣ ١٠٦ ١٠.١٢
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٦,٠١٩.٩       تغييرات :  ٢٣٩.٨