شاخص كل     ٧٣,٧٤٤    ٧١.٥    شاخص كل تالاراصلي     ٥١,٢٤٨    -٥.٥    شاخص كل تالارفرعي     ١٦٣,٣٥٣    ٤٨٦.٤    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٩١٦        شاخص صنعت     ٦١,٢٢١    ١٠٣.٥    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٣٧,٨٢٦    -٦٨.٦    واسطه گريهاي مالي     ١٥٠,٠٤٧    -٤٢٢.٣    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٩٩٨ ٠
ريال عربستان ٨١٧ ٠
دلار آمريكا ٣,٠٦٤ ٠
پوند ٤,١٩٢ ٠
يورو ٣,٤٠٦ ٠
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,١٠٣ ٠
Nikkei ١٥,٢٦٠ ٠
S&P 500 ٢,٠١٨ ٠
Dow Jones ١٧,٢٤٧ ٠
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player