شاخص كل     ٦٦,٧٨١    ٢٩١.٢    شاخص كل تالاراصلي     ٤٧,٨٤٣    ٢٠١.٧    شاخص كل تالارفرعي     ١٣٩,٨٩٢    ٦٥١.٦    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٧٣٧    ١٣.٥    شاخص صنعت     ٥٤,٨١٥    ١٦١.٩    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٢٧,٨٢٩    ٣٨١.٨    واسطه گريهاي مالي     ١٤٣,٧٩٩    ١,٥٧٨.٣    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٩٥ ٠
ريال عربستان ٧٨٨ ٠
دلار آمريكا ٢,٩٥٦ ٠
پوند ٤,٦١٦ ١٥
يورو ٣,٢٧٦ ١
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٥٥٥ ٥٠
Nikkei ٢٠,٢١٠ ٥٢
S&P 500 ٢,٠٩٣ ٢٦
Dow Jones ١٧,٦٣٠ ١٩٠
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
تکادو ٣,٢٧٠ ٣٢٥ ١١.٠٤
شیشه قزوین ٨,٨٠٠ ٨٠٣ ١٠.٠٤
سیمان مجد خواف ٦٢٩ ٤١ ٦.٩٧
کیسون ٩٣٢ ٥٤ ٦.١٥
روان فن آور ٩,٣١١ ٥٠٢ ٥.٧
روز دارو ٤,٩٤٣ ٢٥٠ ٥.٣٣
تهران شيمي ٣١,٣٤٢ ١,٥٦٧ ٥.٢٦
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٦,٧٨٠.٧       تغييرات :  ٢٩١.٢