شاخص كل     ٧٥,٤٦٦    ٢٨٢.٦    شاخص كل تالاراصلي     ٥٣,١٣٤    ٣٣٥.٥    شاخص كل تالارفرعي     ١٦٣,١٢٢    -١٨٤.٨    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٩٩٣    ١٦.١    شاخص صنعت     ٦٢,٦١١    ٢٤٢.٨    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٤٠,٣٦٠    ٤٨١.٩    واسطه گريهاي مالي     ١٥٤,٠٩١    ٤٦٥.٧    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٩٠٧ (٨)
ريال عربستان ٨٢٥ ٠
دلار آمريكا ٣,٠٩٥ ١
پوند ٤,٠٦٣ ٨
يورو ٣,٣٩٤ (١)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٦٨٠ ٦
Nikkei ١٦,٦٤١ ٢١
S&P 500 ٢,١٦٦ (١)
Dow Jones ١٨,٤٧٥ (٣)
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
گسترش تجارت ایرانیان ٢,٩٣٥ ٢٣٢ ٨.٥٨
عمران قزوین ٤,١٩٠ ٢٧٧ ٧.٠٨
رادياتور ٣,٢٥٣ ٢١٢ ٦.٩٧
مواد ويژه ليا ٢,٢٧٥ ١٤٦ ٦.٨٦
فراورده هاي تزريقي ١٣,٢٣٦ ٦٦١ ٥.٢٦
داروسازي فارابي ٩,٢٢٢ ٤٦٠ ٥.٢٥
دارو رازك ١٩,٥٥١ ٩٧٤ ٥.٢٤
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٥,٤٦٦.٥       تغييرات :  ٢٨٢.٦